نظرسنجی های روند


با انتخاب گزینه نظرسنجی متعدد، می توانید به رای دهندگان اجازه دهید که بیش از یک گزینه را انتخاب کنند.

توجه مهم: این گزینه نمی تواند بعداً تغییر کند.
اگر نظر سنجی خود را خصوصی انتخاب کنید، در "لیست نظرسنجی" نشان داده نخواهد شد. همچنین توسط روبات های موتور جستجو قابل تشخیص نیست.
بله. شما تبلیغات را در این سایت کنترل می کنید. اگر نمی خواهید در نظرسنجی خود تبلیغات نشان دهید، می توانید این را انتخاب کنید. اگر شما این را انتخاب کنید، شما ما را خوشحال خواهد کرد. ما برخی از هزینه های سرور به لطف این تبلیغات را پوشش می دهد.
این گزینه نمایش 'من یک ربات نیست' دکمه در هنگام رای دادن نظر سنجی. بنابراین شما می توانید مطمئن باشید که افرادی که به نظرسنجی شما رای دادند فقط افراد واقعی هستند.
اگر شما انتخاب کنید به 'مخفی کردن تجزیه و تحلیل نظرسنجی', گزارش تجزیه و تحلیل از نظر سنجی شما ایجاد خواهد شد برای کاربران دیگر قابل مشاهده نیست. اگر شما انتخاب کنید 'پنهان تجزیه و تحلیل' با عضویت خود را، تنها شما می توانید تجزیه و تحلیل نظرسنجی را ببینید. اگر شما این انتخاب را بدون ورود به سیستم انجام می دهند، شما نمی توانید به صفحه تجزیه و تحلیل نظرسنجی برسد.
برای پنهان کردن تجزیه و تحلیل نظرسنجی ورود به سیستم لازم است
اگر "پنهان کردن نتایج نظرسنجی" را انتخاب کنید، نتایج و گزارش های تجزیه و تحلیل نظرسنجی ایجاد شده برای کاربران دیگر قابل مشاهده نخواهد بود. اگر شما را انتخاب کنید 'پنهان کردن نتایج نظرسنجی' با عضویت خود را، تنها شما می توانید تجزیه و تحلیل نظرسنجی را مشاهده کنید. بدون ورود به سیستم نمی توانید این گزینه را انتخاب کنید.
برای پنهان کردن نتایج نظرسنجی ورود به سیستم لازم است
اگر رمز عبوری را به نظرسنجی خود اضافه کنید، افرادی که رمز عبور را نمی دانند، قادر به رای دادن به نظرسنجی شما یا دیدن نتایج نظرسنجی ن خواهند بود.
IP چک کردن تکثیر رای های تکراری بر اساس آدرس آی پی کاربر رد خواهند شد.

بروزر کوکی چک کردن تکثیر رای تکراری بر اساس مرورگر کاربر مجاز نخواهد بود و اجازه می دهد رای های متعدد از همان آدرس آی پی.

بدون چک کردن تکثیر چک کردن تکثیر از کار خواهد افتاد و کاربران می توانند هر چند بار که می خواهند رای بدهند.

توجه مهم: این گزینه نمی تواند بعداً تغییر کند.
اگر تاریخ پایان نظرسنجی را تعیین کنید، نظرسنجی شما به رای گیری بسته می شود که آن تاریخ به دست می رسد. (نتایج نظرسنجی همچنان ظاهر خواهد شد.)