Mest populära omröstningar


Genom att välja alternativet flera omröstningar kan du tillåta väljare att välja mer än ett alternativ.
Om du väljer din privata omröstning visas den inte i "Enkätlistan". Det kan inte heller upptäckas av sökmotorrobotar.
Om du väljer att "Dölj pollanalys" visas inte analysrapporteringen för den enkät du skapade för andra användare. Om du väljer en "Dölj analysera" med ditt medlemskap, bara du kan se enkätanalys. Om du gör det här valet utan att logga in kan du inte nå sidan för enkätanalys.
Inloggning krävs för Hide Poll Analyze
Det här alternativet visar knappen "Jag är inte en robot" när du röstar på enkäten. Så du kan vara säker på att de människor som röstade din enkät är bara riktiga människor.
Om du lägger till ett lösenord i din enkät kan personer som inte känner till lösenordet inte rösta på din enkät eller se resultat för omröstningar.
IP dubbelarbete Dubblettröster kommer inte att tillåtas baserat på användarens IP-adress.

Browser Cookie Dubbelarbete Kontroll Dubbla röster kommer att avvisas baserat på användarens webbläsare, vilket tillåter flera röster från samma IP-adress.

Obdubbleringskontroll Dubbelarbete kontroll kommer att inaktiveras och användare kan rösta så många gånger som de skulle vilja.
Om du anger slutdatum för avsökningen stängs undersökningen för att rösta när det datumet har uppnåtts. (Resultat av omröstning kommer att fortsätta att visas.)