نظرسنجی های روند

شما می توانید انتخاب متعدد با این نظرسنجی را.

بازیگر مورد علاقه شما کدام است؟


نتیجه

چک کردن تکراری IP

اشتراک گذاشتن:

8 ژوئن 2021، ساعت 11:23
( 1 هفته،5 روز پیش. )

چک کردن تکراری IP

نامعلوم

بله

نه

نه

نه

@ناشناس

بله