نظرسنجی های روند

غذای مهمونی دوره‌ای؟


نتیجه

چک کردن تکراری IP

اشتراک گذاشتن:

15 ژانویه 2022، ساعت 17:30
( 1 هفته،1 روز پیش. )

چک کردن تکراری IP

نامعلوم

نه

نه

نه

نه

@ناشناس

نه