نظرسنجی های روند

کدام گزینه جذاب تر است


نتیجه

چک کردن تکراری IP

اشتراک گذاشتن:

8 ژوئن 2021، ساعت 11:16
( 1 هفته،6 روز پیش. )

چک کردن تکراری IP

نامعلوم

نه

نه

نه

نه

@ناشناس

نه