نظرسنجی های روند

شما می توانید انتخاب متعدد با این نظرسنجی را.

از کدوم شخصیت تو درم را بزن بدت میاد ؟


نتیجه

چک کردن تکراری IP

اشتراک گذاشتن:

1 ژوئن 2021، ساعت 18:23
( 2 هفته،4 روز پیش. )

چک کردن تکراری IP

نامعلوم

بله

نه

نه

نه

@ناشناس

نه