Trend Omröstningar

Aktivitet KETH 2024 Enkät analys
Totalt
Röst
4
Genomsnittlig
röstningstid
26,5Andra
Omröstning Start
Date
18.03.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Netherlands 4
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 4
onlinepoll.me Enkät Info
  • 4 users spent 106,2 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 26,5 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 månad.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 18.Mars.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning