Trend Omröstningar

Aktivitet KETH Q2 Enkät analys
Totalt
Röst
10
Genomsnittlig
röstningstid
11,7Andra
Omröstning Start
Date
20.03.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Netherlands 6
Sweden 4
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 10
onlinepoll.me Enkät Info
  • 10 users spent 117,0 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 11,7 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 2 månader.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @JW
  • Skapat datum: 20.Mars.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning