Trend Omröstningar

höghöjdsbana älta Enkät analys
Totalt
Röst
3
Genomsnittlig
röstningstid
6,4Andra
Omröstning Start
Date
05.04.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 3
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 3
onlinepoll.me Enkät Info
  • 3 users spent 19,3 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 6,4 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 månad, 1 vecka.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 05.Apr.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning