Trend Omröstningar

Totalt
Röst
4
Genomsnittlig
röstningstid
7,6Andra
Omröstning Start
Date
01.06.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 4
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 4
onlinepoll.me Enkät Info
  • 4 users spent 30,4 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 7,6 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 3 veckor.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 01.Jun.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning