Trend Omröstningar

Totalt
Röst
11
Genomsnittlig
röstningstid
20,4Andra
Omröstning Start
Date
18.04.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 11
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 11
onlinepoll.me Enkät Info
  • 11 users spent 224,2 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 20,4 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 månad.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 18.Apr.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning