Trend Omröstningar

Totalt
Röst
8
Genomsnittlig
röstningstid
14,0Andra
Omröstning Start
Date
03.09.2023
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 8
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 6
www.google.com 2
onlinepoll.me Enkät Info
  • 8 users spent 111,9 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 14,0 seconds.
  • There are 2 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 2 veckor, 6 dagar.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 03.Sep.2023
  • The poll will be closed to voting on 4 September 2023 18:00.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning