Trend Omröstningar

Totalt
Röst
7
Genomsnittlig
röstningstid
9,7Andra
Omröstning Start
Date
07.03.2023
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 7
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 7
onlinepoll.me Enkät Info
  • 7 users spent 68,2 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 9,7 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 år, 3 månader.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 07.Mars.2023
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning