Trend Omröstningar

Totalt
Röst
11
Genomsnittlig
röstningstid
17,2Andra
Omröstning Start
Date
28.05.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 10
United States 1
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 11
onlinepoll.me Enkät Info
  • 11 users spent 189,4 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 17,2 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 månad, 2 veckor.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 28.Kan.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning