Trend Omröstningar

Totalt
Röst
10
Genomsnittlig
röstningstid
8,1Andra
Omröstning Start
Date
13.09.2023
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 10
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 10
onlinepoll.me Enkät Info
  • 10 users spent 81,2 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 8,1 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 vecka, 3 dagar.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 13.Sep.2023
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning