Trend Omröstningar

Totalt
Röst
25
Genomsnittlig
röstningstid
42,1Andra
Omröstning Start
Date
01.06.2024
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 25
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 25
onlinepoll.me Enkät Info
  • 25 users spent 1051,6 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 42,1 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 2 veckor, 6 dagar.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Anonymous
  • Skapat datum: 01.Jun.2024
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning