Trend Omröstningar

Vill DU ha krig? Enkät analys
Totalt
Röst
48
Genomsnittlig
röstningstid
8,9Andra
Omröstning Start
Date
26.05.2023
Enkät
Kommentarer
0
Fördelning av kartröst
Röstfördelning efter länder
Land
Rösta
Sweden 46
Spain 1
Norway 1
Röstuppdelning efter städer
Vänligen välj ett land först för att se listan över städer.
Röstuppdelning efter dagar
Total röstfördelning
Besökare Källa
Hänvisningsadress
Totalt antal röster
Direct 48
onlinepoll.me Enkät Info
  • 48 users spent 426,1 seconds to vote this poll. The average voting time for this poll is 8,9 seconds.
  • There are 1 different sources of visits to this poll.
  • The poll has been opened for 1 vecka, 3 dagar.
  • Survey security selected is IP.
  • Skapad av: @Marieirene
  • Skapat datum: 26.Kan.2023
  • Enkäten har inget slutdatum.
  • Analys Page Data uppdateras var 15 minut.

  • Sida för omröstning i omröstning Resultatsida för omröstning